This project is read-only.

Tombola App

Met dit programma kan je gemakkelijk een sneltombola opzetten op jouw pc. Het werkt zowel onder windows als onder Linux.

Documentatie komt later.

Last edited Jul 6, 2011 at 6:17 PM by Calypoter, version 2